DTB - dom techniky

banner250x250.gif

Ponuka služieb

V rámci vlastných organizačných zložiek ďalej ponúkame :

  • kusovú a malosériovú strojársku výrobu
  • starostlivosť o začínajúcich podnikateľov
  • ubytovacie a stravovacie služby
  • prenájom učební, prednáškových miestností, kancelárií, skladových a prevádzkových priestorov
© 2004 Dom Techniky ZSVTS Bratislava s.r.o.,

LED LCD TV

TIF AB UP PC JM

dmoz seo

DVB-T 

468x60-koupit.jpg