DTB - dom techniky

banner250x250.gif

Dom techniky ZSVTS Bratislava s.r.o.

Dom techniky je obchodnou spoločnos?ou Zväzu slovenských vedeckotechnických spoločností. Bol založený v r. 1954 ako inštitúcia na poskytovanie služieb v oblasti technického rozvoja.

Ako nositeľ dlhoročnej tradície predovšetkým v profesijnom vzdelávaní v šírení a výmene vedeckotechnických poznatkov a informácií sa usiluje i v súčasnosti napĺňa? toto poslanie v súlade s požiadavkami doby.

Čím sa zaoberáme :

organizácia odborných a vzdelávacích podujatí

  • krátkodobý a dlhodobý prenájom priestorov
  • podnikové vzdelávanie
  • štúdium jazykov
  • poradenstvo a projektové riadenie
  • podpora malého a stredného podnikania
  • presné kovoobrábanie

© 2004 Dom Techniky ZSVTS Bratislava s.r.o.,

LED LCD TV

TIF AB UP PC JM

dmoz seo

DVB-T 

468x60-koupit.jpg